*Dark clouds and thunder form in topic*

From: SS Raccoon Unit | Posted: 09/10/2006 5:21:56 AM
Feel free to rain in here *Flood*
From: SS Raccoon Unit | Posted: 09/10/2006 5:25:12 AM
ASCII is so much better looking here than on gamefaqs


.....,,,,,....
...,;1E@MMMMMMMMMMM#b1Y:...
...,c0MMMMMMM##MIMW$MMMMMMMEMB7,...
...7$MMMM#Uz. ; 2 Y; i .MMEoMMMMM@1,..
...:E@#MMM: ic1$W@@$$@W#@$#$MczMM. @EMMMBi..
..:BMMMY#MMM0@@W0EEEEbbEEEE$Y :0Q#n81i,7MMM@;..
...EMMCvMb,M@EZI9W@M@@MMMMMMM1.@M$AoA0BMiC.vMMM#:..
:.YMMS1 .#M c20@MMMMMb2M@#@MM..MMbEMMMB9IW#@Y 8MMM2..
.:.WMM; .@ME1i MMM@@@@@MM@@@MZ cMMM#$MMMM$#QnA@bv 8MMM...
.,,MMb..0M#Y6MM 9M@#@#@@#@#MMi 0M#00B@MMMIC$MMQX0MEX.MMM;..
.,:MMz ;MM7t@MMMi MM@#i#@$@M@ MMME72 i;:1SWM@MMMUY@@Z.7MM7 ,
.,:MMi.tM@iWM7QMMM tM@@@@@@MI .MM@M#o. .i7#MM@MMbEMv0@.:vMM7 .
.:.MM.cYM0iMM@@@@MM. MM@M@MM. oMMM@MMM@MM$v0M@@@@MMMMMSUM;.CMM;..
i.MMMM@Mb;MM@@@@##MM 7MoMEB @MM#W089ZEA6ooXcvcc7toAbWM12MQ:1MM...
:.YWozZ@biMMMMMM@$M6#. co6 @@1;,. .;i ..c AMb cMM ,
.,:MMMEoi ,...;tE#QIWY: , t: :. ..,..,.. @M.SMM1 .
i #MtzMMc@M@9Y. :c...;cCon7tzIU6E0E8A2U66A2A2n7;. M@,.MM..
.,:MQ .Mb7MM9MMMMM#z. .,C8QBW0EE0091ci,,...,:i:,iXAE88:7M0.8Mo .
, 8Mi:tM:@M@6MMMM@b7:ci . .i7z927;ii,vtXnzz22zotX1zzSn ME..MM ,
: MMc,@$;M@@MM@#Ui.., ,ci iCItt7i. ;1A900bAAUA6696IzSn1z.oM0 0M:..
..,MZ.iM79M@#@#o. ;, .Ut6t, 9X9IUbb1YC7c:. ..ici;;vvvcc7Xt111c,M;;7Mn .
..cM8Y7Mi@M@@6, cX 1#o8AzE t6nUozIzEb8bEE82c, . ,;cY77t1nn.M0..MB .
. SM1,cM:MMBc ;A, ;QQZZIS22,.EIzn27A7zIIIIUI17z.cSU17vii;vYX1SI.MMSnM@ .
. UMY,CMiMb. .97 .bB61c,.vt@@.Q$QW$;QvE$QQWW$@o9E8I11ozntXYccvvY.9MMMMM .
. IMv IM:U YU. zQAti ,An#$@1c$00QYQC6W000QQQ@SICYt1cvv;:,:iYSI.UW66B0 .
. tMC;cM. .ti Y0zv, iIWt#W0QW70E08YUtzB00bEE0Q#t12o77o2Izn7;..7.@MMMM0 .
. ;Mo:;M: ;.i9Iv. .t9bE7#WE00QEE0E$, .Q$0EEEE0EQ@CootzooozII6o,;.M0.:M0 .
..MB.YMZ iUEC..,:EEC1c#Q0E0QE000WU . 7#0QEbQ8Q00@7oSt11ttoozAt.;Mt .M7 .
. MMMMoi,0AY,izEEz:cc@WWZWZQEbBE@i....W0#bQE0QbW0MYotozSSoo2Z7 8Mi:QM..
. oM#;zMvcC,YE9Av :Y@B0E0bWZWZ$ btiz;:B 6$W9B6BZ$0MYnivn1tXY;i.M#.;M@ .
..8tMMM@.;i6Ioi.1C@#bWZB9BZQBt 7U:ii;6 :ME0E0E0EB0MY. ...:;CizMcS;Mv .
. nM@08MX A2o,.En#@6#U#6B8W8@: .E . C7 M8#A#U#9B0WMX1;vvv7i.MbYz@M .
. M@ YEM:7I,:EXW@A#ZQW9#U#AMi ,0 . c2 MEB8Q08#U#b@MXC;;cX.MM:,9Mi .
. ;MW,AEM.:;QX0@6WQ6#ABbEQ8Mi :@ zE MWbBA#ABEZ#Z@M7Z29,0MYiA@0 .
. bM0. EM.9X0MZ0#I$EZ#I$8QM, iM 0# M@A#AWQ6#AQ$9@@c9,6MA,i@M .
@M0o9MMiEME8#60#I$09#U#M, iW c8 @@6W09#AQ$I#WZ@@i0MW .MM .
MMMMMtAMQA#06#b8#AWW6@Mi ;, t @@bb#U$QU#E6#EbM$;MMMMM. .
$MMc1@WU$BI$BU$QA#8E#@Y .. ....@#BA#b8#9E#6E#80@E,MMM. .
b1C@$UW#A0#ZE#90#AW@@c . . ,WM@AB$U#WU#$I$#AQ@8iB
:I@#AQ#EZ#WA#$U#WA@o i . , ;MEE#Z0#8E#06#$UB@E,.
n@MM@@MM$MM#@M@@M@@M7.7;SM 8 @#:;:.MM$MM$MMBMM#@MM$MMMb.
I;, :.. . ;.;M7#cB1 :. . ..i.,;E.
7v:. ....Ctvii;;;;;YtA. 1MMMZ. A7;;;;;;iiicC,... ..,iv2
..,tMMMMMMMMMMMMnCi:M.Mt:z7MMMMMMMMMMMMo,..
cMM ACiA QM0M:iM MQ.MM#B M Yc MM9
tM ,c 1 IMo iC vo ;MW o :. $$
bMMMMMMMA. cMb 1ME tMMMMMMM#
. QMMMBX. .UMM:..MMQ. .7WMMM@.
. .,;,. . :;,. .
From: SS Raccoon Unit | Posted: 09/10/2006 5:25:52 AM
dang, it messed up.
From: SS Raccoon Unit | Posted: 09/10/2006 5:27:07 AM
@@@@@@@@@*
From: SS Raccoon Unit | Posted: 09/10/2006 5:28:55 AM
WWWWWWWWW*